Audyt Google Analytics

Audyt Google Analytics

Poprawnie zbierane dane są kluczem do sukcesu w marketingu internetowym – a nic nie pomaga w ich analizie tak, jak poprawne przygotowanie konta Google Analytics. Wbrew pozorom, jest to jednak trudne zadanie, które może prowadzić do powstania licznych błędów. Audyt Google Analytics to usługa, która pozwoli je skutecznie zwalczyć i wskazać dalszą drogę w działaniach z zakresu reklamy internetowej.

Z czego składa się audyt Google Analytics?

Audyt Google Analytics składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwszą jest analiza jakości wdrożenia usługi Google Analytics na daną stronę. Na tym etapie weryfikowana jest poprawność wdrożonego kodu śledzącego, sprawdzane są najpopularniejsze ustawienia, konfiguracje i widoki oraz połączenia z innymi narzędziami Google, takimi jak Google Ads, Search Console czy Google Tag Manager.

Drugą częścią audytu Google Ads jest natomiast analiza statystyk strony. W tej części badania analizowany jest ruch i jego wszelkie nieprawidłowości, a także niepokojące odchylenia wynikające np. z nadmiernej aktywności botów. Ta część analizy ma za zadanie sprawić, by zbierane dane były wiarygodne i miarodajne. Efektem końcowym audytu Google Analytics jest raport, który wskazuje na najważniejsze wnioski z obu części badania i sugeruje podjęcie konkretnych kroków.

Kiedy przeprowadzić audyt Google Analytics?

Audyt Google Analytics jest usługą, które pozwala ocenić standard wdrożenia tego narzędzia i przeanalizować podawane przez nie dane w celu znalezienia ewentualnych problemów.  Najczęściej skorzystanie z takiej możliwości zaleca się, kiedy:

  • Na stronie pojawia się nietypowy ruch lub zachodzą w nim duże i gwałtowne zmiany, które nie mają źródła w znanych właścicielowi strony przyczynach.
  • Właścicielowi strony internetowej brakuje sprecyzowanych informacji o jej użytkownikach lub gdy grupy odbiorców mają dopiero zostać sprecyzowane.
  • Zachodzi podejrzenie błędów w zliczaniu ruchu, konwersji i innych parametrów niezbędnych w ocenie aktywności na stronie lub efektów bieżących kampanii marketingowych.
  • W Google Analytics pojawiają się komunikaty o błędach o nieznanej podstawie.
  • Narzędzie ma kłopot z integracjami z innymi usługami i platformami.
  • Na stronie pojawiają się nietypowe ilości botów.

Oczywiście są to jedynie najpopularniejsze problemy, które rozwiązać może audyt Google Analytics. Każde podejrzenie nieprawidłowego działania tego narzędzia jest podstawą do przeprowadzenia tego typu analizy.

Skip to content