E-commerce manager

E-commerce manager. Kim jest i jakie są jego zadania?

E-commerce w ostatnich latach rozrósł się do gigantycznych rozmiarów. Liczba sklepów, towarów i działań marketingowych nieustannie rośnie, pozostawiając właścicieli tego typu biznesów daleko w tyle. W uporządkowaniu spraw związanych z prowadzeniem strony internetowej może pomóc e-commerce manager – osoba, która specjalizuje się w skutecznym wykorzystywaniu dziesiątek cyfrowych kanałów.

Kim jest e-commerce manager?

E-commerce manager to osoba, która koordynuje prace prowadzone dla danego sklepu, strony czy portalu w obrębie różnych cyfrowych kanałów. Taki specjalista planuje pracę poszczególnych działów wewnętrznych i deleguje do nich różne zadania, a także współpracuje z podmiotami zewnętrznymi, które w jakiś sposób wspierają przedsiębiorstwo w jego działalności. Jest on zatem osobą, która łączy w sobie znajomość metod prowadzenia biznesu w internecie z szeroko pojętym zarządzaniem.

Jednocześnie e-commerce manager jest osobą, która weryfikuje, czy standardy działań komunikacyjnych są utrzymywane we wszystkich sferach marketingu należących do danej firmy. Odpowiada on także za całokształt strategii reklamy danego biznesu, dobiera do niego odpowiednie persony i na każdym etapie prac upewnia się, że są one dostosowane do wymagań grupy docelowej. Dzięki temu e-commerce manager ma bezpośredni wpływ na budowanie wizerunku firmy, budowanie lojalności klientów i ich przywiązanie do marki.

Obowiązki e-commerce managera. Jakie ma zadania?

Głównym zadaniem e-commerce managera jest przygotowywanie strategii dla firmy i zarządzanie jej sprawną realizacją lub dososowywanie jej do zmieniających się okoliczności. Ten specjalista musi przy tym brać pod uwagę wiedzę z różnych dziedzin, takich jak logistyka, marketing, grafika, programowanie i sprzedaż – wszystko po to, by wziąć pod uwagę interesy każdego współpracownika i połączyć je w jeden plan prowadzący do sukcesu całej firmy. W związku z tym do jego obowiązków najczęściej należą:

  1. Przeprowadzanie analiz, zarówno konkurencji, jak i poszczególnych działów i prowadzonych przez nie działań i kampanii. E-commerce manager monitoruje także trendy marketingowe i specyficzne dla branży, w której obraca się dane przedsiębiorstwo.
  2. Poszukiwanie nowych możliwości rozwoju w różnych formach, takich jak innowacyjne produkty, nowe kanały czy nowe grupy docelowe. Może on także poszukiwać nowych rynków zbytu, nieodkrytych wcześniej kanałów dystrybucji czy potencjalnych partnerów biznesowych, którzy mogą usprawnić działanie firmy.
  3. Zarządzanie zespołami odpowiedzialnymi za sprzedaż i marketing w kanałach internetowych. Mogą to być zarówno osoby z wewnętrznych działów, jak i zewnętrzne firmy, np. agencje marketingowe. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo nie ma dedykowanego działu marketingu, e-commerce manager może bezpośrednio zarządzać specjalistami w obrębie danego biznesu.
  4. Przeprowadzanie analiz. E-commerce manager może w swoich działaniach brać pod uwagę zarówno analizy zewnętrzne, jak np. Raporty dostarczane przez znane w branży instytucje, jak i wewnętrzne, czyli np. wyniki poszczególnych kampanii czy okresowe podsumowania działań. Na ich podstawie wyciąga on wnioski oraz stosując zasady performance marketingu wskazuje on niezbędne zmiany oraz nowe ścieżki rozwoju będące szansą na dalszy rozwój firmy.
  5. Prowadzenie działań marketingowych. W przypadku, gdy skład osobowy firmowego zespołu jest ograniczony, e-commerce manager może przejąć część obowiązków specjalistycznych i poprowadzić kampanie w kanałach internetowych lub zlecić je do wykonania odpowiednim podwykonawcom i następnie zweryfikować standardy ich wykonania.
  6. Planowanie i weryfikacja budżetu przeznaczonego na działania e-commerce. Współczesne strategie marketingowe składają się z dziesiątek różnych działań, od ulotek, przez SEO, aż po kampanie reklamowe zakrojone na szeroką skalę. E-commerce manager podsumowuje wszystkie te prace i dba o to, aby nie pochłonęły one zbyt dużych funduszy.
  7. Kontrola bieżącej działalności sklepu internetowego. Dla e-commerce managera najważniejszy jest status sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek problemów technicznych, logistycznych czy treściowych e-commerce manager jest pierwszą osobą, która może zareagować na kryzys i skutecznie go zażegnać. Sprawdza on także wszystkie kwestie związane z wygodą ścieżki klienta czy realizacją zamówień, tak, aby każdy kupujący został obsłużony szybko i bezproblemowo.

Cechy idealnego e-commerce managera

Zadania e-commerce managera są bardzo obszerne i niezwykle interdyscyplinarne. Trudno się temu dziwić – jest to jeden z najbardziej złożonych zawodów w całej internetowej sprzedaży. Idealnego e-commerce managera powinna zatem wyróżniać nienaganna zdolność do planowania i organizacji swojej pracy, która umożliwiłaby mu pogodzenie interesów każdego z pracowników i partnerów.

Co więcej, e-commerce manager powinien być także osobą elastyczną i otwartą na zmiany, których w świecie internetowej sprzedaży z pewnością nie brakuje. Przyjmowanie innowacji z otwartymi ramionami i zdolność ich adaptowania do realiów danej branży z pewnością będzie jego dużym atutem. Dodatkowo e-commerce manager powinien być również zdolny do kompromisów i otwarty na ludzi, z którymi z pewnością przyjdzie mu pracować.

Jak zostać e-commerce managerem?

Praca e-commerce managera dla wielu może się wydawać atrakcyjna ze względu na wygodę, różnorodność zadań czy odporność tej profesji na kryzysy. W praktyce jednak trudno od razu zdobyć tego rodzaju stanowisko, gdyż wymaga ono połączenia wiedzy z praktycznym doświadczeniem. Z tego względu e-commerce manager to najczęściej osoba pracująca w branży od lat na wielu różnych stanowiskach, która jest w stanie połączyć różne perspektywy dla uzyskania spójnych rezultatów.

E-commerce manager – studia dla zawodu

W drodze do zostania e-commerce managerem większości potencjalnych kandydatów nie pomogą także studia. Większość uczelni nie oferuje bowiem nowoczesnych programów ukierunkowanych na sprzedaż internetową, bądź oferuje je w ograniczonym zakresie – np. w formie specjalizacji. W zdecydowanej większości przypadków umiejętności niezbędne do zostania e-commerce managerem należy zatem zdobywać na własną rękę. Można to robić między innymi przez:

  • Poznawanie nowych technologii, platform i narzędzi niezbędnych w pracy marketera.
  • Zdobywanie doświadczenia zawodowego w różnych profesjach związanych z marketingiem, np. specjalista Google Ads, specjalista SEO, itp.
  • Poszerzanie wiedzy przy korzystaniu z nowoczesnych źródeł, takich jak czasopisma branżowe, webinary, spotkania specjalistów.

W jakiej branży sprawdzi się e-commerce manager?

E-commerce manager to specjalista, który sprawdzi się w niemal każdej branży, nawet najbardziej wyspecjalizowanej. Jego wiedza jest bowiem interdyscyplinarna, co pozwala mu z łatwością dopasowywać się do potrzeb rynku. Dodatkowo jego praca oparta jest przede wszystkim na analitycznym podejściu bazującym na danych dostarczonych i zbieranych przez dane przedsiębiorstwo. To one pozwalają mu ocenić sytuację panującą w biznesie, zweryfikować kondycję konkurentów i, w konsekwencji, dobrać strategię umożliwiającą jak najszybszą poprawę sytuacji firmy.

Co więcej, e-commerce manager posiada szeroki zasób wiedzy z niemal każdej dziedziny marketingu. Stąd raczej nie zaskoczą go braki w kadrze czy całe działy z rozdrobnionym podziałem obowiązków. Dzięki swojemu doświadczeniu może on bowiem w zależności od potrzeb wypełnić luki w zatrudnianiu specjalistów lub skoordynować ich pracę tak, by osiągali oni jeszcze lepsze rezultaty.

E-commerce manager a dział marketingu – jak może wyglądać współpraca?

E-commerce manager to z natury rzeczy osoba zdolna do współpracy z niemal każdym działem firmy – włączając w to także zespół marketingu lub pojedynczych specjalistów pracujących na rzecz danego przedsiębiorstwa. E-commerce manager ma za zadanie skoordynować zadania dostępnych zasobów ludzkich i sprawić, by praca danych osób przynosiła wymierne efekty widoczne w rezultatach kolejnych kampanii czy działań.

E-commerce marketer w swojej pracy z marketingowym zespołem może zarówno przydzielać zadania, jak i weryfikować status i jakość ich wykonania. Może on także modyfikować planowane czynności w miarę monitorowania efektów działań i ich stopniowego ulepszania. Jeśli to konieczne, e-commerce manager może także podzlecać poszczególne prace do firm i pracowników zewnętrznych, dzięki czemu – w przypadku braków kadrowych lub ograniczonych zasobów ludzkich – firma może operować w reklamie na 100% swoich możliwości.